Finansiering

Köp

  • Simpelt
  • Du äger maskinen från dag 1
  • Lite administration
Köp loss maskinen direkt mot faktura.

Leasing

  • Från 18 till 84 månader
  • Bra för likviditeten
  • Möjlighet att förvärva maskinen

Hyra

  • Perfekt för en begränsad period
  • Byt eller ändra utrustning efter hyresperioden
  • Binder inget kapital