Komprikmera frigolit / eps-plast / skumplast

Vanliga maskiner:

KOMPRIMERINGSGRAD:

~50 %

EPS-plast är ett problemavfall, då vikten är låg men volymen är hög. Plasten är så pass kompakt från början och blir därför svår att trycka ihop ytterligare.

Just därför är Rotopack det självklara valet, eftersom det är den enda maskiner som river sönder materialet. När plasten blir småflisor, kan det lättare komprimeras.

Frigolit används mest för att skydda elektronik från stötar. Så vanligtvis finner du det mellan kartongen och TVn, eller runt vitvaror.