Komprimera förpackningar

Vanliga maskiner:

KOMPRIMERINGSGRAD:

~50 - 90%

Förpackningar kan vara många olika saker. Men i huvudsak är de flesta förpackningar gjorda av 3 olika material.

 1. Pappersförpackningar typ mjölkpaket.
 2. Plastförpackningar typ Ketchupflaskor
 3. Metallförpackningar typ Tonfiskburkar

Papper:

Sortera de förpackningar som till minst hälften består av papper eller wellpapp, d v s kartonger, pastaförpackningar, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar och påsar av papper etc. OBS! Inte tidningar, kuvert och kontorspapper.

Separera förpackningsmaterial som är lätt åtskiljbara, till exempel bordsmargarinsförpackningar.

Hårda och mjuka plastförpackningar:

Sortera de förpackningar som är av plast, till exempel dunkar, flaskor, burkar, lådor och askar, plastpåsar, plastfolie, frigolit.

Separera om möjligt bort de delar av förpackningen som inte är av plast.

Plast dras med dåligt rykte. I kulturella kretsar är det till och med få förolämpningar som är lika kränkande som att kallas plastig. Och varför det? Kanske för att plast lättare går sönder än många andra material. Kanske för att plast är ett artificiellt, alltså konstgjort, material.

Rent tekniskt är plast ett samlingsnamn på material som blandar polymerer och andra tillsatser. Redan år 1839 uppfann amerikanen Charles Goodyear vulkaniserat gummi, en släkting till plast som bland annat används i hockeypuckar. Goodyear själv gav senare namn åt ett däckföretag.

Mindre positivt med plaster är att produktionen kräver olja, vilket är en begränsad naturtillgång. Dessutom tar plaster många hundra år att bryta ned. Så i takt med att oljekällorna töms och sopbergen växer blir det allt viktigare att vi verkligen lämnar in vårt plastavfall som vi ska.

I återvinningssammanhang skiljde man länge på mjuka och hårda plastförpackningar. Mjukplasten skickades direkt till förbränning, vilket var ett enormt resursslöseri. Men hösten 2008 började man ta vara på plastfibrer även ur mjukplast. Först ut att lära oss sortera mjukplast blev höjdhopparen Stefan Holm, som under några novemberveckor undervisade från affischtavlor över hela landet.

Visste du att:

 • Plastfibrer kan återvinnas upp till sju gånger
 • Plasttillverkning konsumerar 4 % av världens råolja
 • Inom tio år beräknas oljekällorna kring Dubai vara tömda

Tänk på att:

 • Rengöra plastförpackningar från matrester innan du lämnar till återvinning
 • Riktigt stora plastförpackningar ska lämnas på återvinningscentraler
 • Plastprodukter som inte är förpackningar, t ex pulkor och sandlådeleksaker, räknas som grovavfall

Lite statistik:

 • I Sverige återvinns 92 % av all använd plast, med det är vi trea i Europa.
 • Räknar vi bara plastförpackningar sjunker återvinningsgraden till 64,6 %.