Plastfilm

Vanliga maskiner

Kan komprimeras:

~60%

Plastfilm/svepplast är vanligt förekommande som emballageskydd vid transporter.

Svepplast har ett högre värde än wellpapp och kartong. En balpress kan ofta kombineras till både well och kartong samt sträckfilm/plastfilm.

Vill du veta mer?